Complaint

Instructions

Vítejte na whistle.tescan.com. Úložiště slouží pro reporting podezření případů porušení zákona či etického kodexu skupiny společností TESCAN GROUP, a.s., a to vedením, zaměstnanci či jinými osobami (např. distribučními společnostmi), které mohou poškozovat zájmy společnosti porušováním zákonů či etického kodexu, jímž jsou vázány („Podezření“).

Co se s poskytnutými informacemi děje?

V první řadě se nahlášeným Podezřením začne zabývat dozorčí rada.

Při Podezření z porušení zákona nebo etického kodexu členem vedení případ prošetří dozorčí rada v rámci své agendy. Dozorčí rada též prošetří případ tehdy, existují-li jiné zvláštní okolnosti pro to, aby členovi nebo vybraným členům vedení společnosti nebyly poskytnuty sdělené informace.

V případě podezření, že zákon nebo etický kodex porušila osoba v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru, eventuálně člen vedení nebo zaměstnanec dceřiné společnosti, zjedná na základě podnětu dozorčí rady nápravu představenstvo.

Jak (anonymně) reportovat?

Můžete se rozhodnout pro anonymní report, nebo uvést své jméno. V případě uvedení jména zůstane zachována jeho anonymita.

Nahrávat můžete soubory jpeg, jpg, png, bmp, gif, txt, doc, docx, odt, xls, xls, ods, pdf.

Anonymním formátem souboru je např. čistě textový formát .TXT. V případě, že posíláte soubory v jiných formátech (Word, Excel, PDF, JPG, …), proveďte jejich anonymizaci. Jednou z možností je soubory vytisknout a naskenovat.

Další možností je přímo kontaktovat některého člena dozorčí rady společnosti osobně, e-mailem nebo telefonicky.

Welcome to whistle.tescan.com. The repository is used to report suspicions of violations of the law or code of ethics of TESCAN GROUP, a.s. by its management, employees or other persons (e.g. distribution companies) that may harm the interests of the Company by violating the law or code of ethics to which they are bound (“Suspicion”).

What happens to the information provided?

At first instance, the Supervisory Board shall deal with the reported Suspicion.

If a member of management is suspected of violating a law or code of ethics, the Supervisory Board shall investigate the case as part of its agenda. The Supervisory Board shall also investigate the case if there are other special circumstances that prevent a member or specific members of the Company's management from obtaining the information disclosed.

In case the Suspicion is related to violation of the law or code of ethics by a person in an employment or similar relationship, eventually by a member of the management or an employee of a subsidiary, the Supervisory Board shall initiate the investigation by the Board of Directors and the Board of Directors shall seek to remedy the situation.

How to (anonymously) report?

You may opt for an anonymous report or you may provide your name. If the name is given, it will remain anonymous.

You can upload text jpeg, jpg, png, bmp, gif, doc, docx, odt, xls, xls, ods, pdf files.

An anonymous file format is, for example, a plain text .TXT format. If you are sending files in other formats (Word, Excel, PDF, JPG, …), make them anonymous. One option is to print and scan the files.

Another option is to contact a member of the Supervisory Board directly, in person, by e-mail or by telephone.

*
*
Required fields are marked with an red asterisk.

Allowed files: .jpeg, .jpg, .png, .bmp, .gif, .doc, .docx, .odt, .xls, .xls, .ods, .pdf, .txt, .zip.